Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

představuje závažnou vedoucí ke vzniku slepoty. Určitý stupeň diabetické retinopatie postihuje až 45 % pacientů s  1. nebo 2. typu, a navíc asi polovina pacientů s diabetickou retinopatií má současně makulární . Vyšetření jednou ročně je již zavedeno v  pacientů s diabetem, ale toto vyšetření neabsolvuje asi 40 % pacientů. Pilotní projekt zavádí vyšetření očního pozadí bez mydriázy přímo v ambulanci dispenzarizujícího lékaře prostřednictvím sítnicové kamery. Snímky budou elektronicky odesílány k centrálnímu vyhodnocení . Cílem projektu je zvýšit účast pacientů s diabetem na sekundárním diabetické retinopatie, snížit riziko její a minimalizovat rizika ztráty zraku.