Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za OSVČ, která je současně zaměstnancem (a SVČ není hlavním zdrojem příjmů)

Jste-li zároveň zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ, tzn. podnikatel, živnostník, umělec apod.), vztahuje se na vás povinnost odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Detailní popis odvodu pojistného v této situaci najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

  • Poukaz na zdravotnické prostředky

    Zdravotnické prostředky na poukaz jsou takové pomůcky, které lékař předepíše (obdobně jako recept u léků) a pacient si je vyzvedne v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků a může je doma sám používat nebo aplikovat.

    Zdravotnické prostředky se předepisují na poukaz, který lze vystavit pouze v listinné podobě (na rozdíl od receptů na léčivé přípravky, které mají být vystavovány až na výjimky elektronicky, u poukazů elektronická forma zatím neexistuje).

  • Preskripční a indikační omezení léku

    Státní ústav pro kontrolu léčiv může stanovit podmínky, za kterých budou léčivé přípravky hrazeny, vyžadují-li to odborná hlediska nebo hlediska bezpečnosti spojená s léčbou, nebo pokud je to nezbytné pro zajištění účelného a hospodárného používání léčivých přípravků. Existují dva základní druhy podmínek úhrady, preskripční a indikační omezení.

Doporučené zdroje