Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za OSVČ, která je současně zaměstnancem (a SVČ není hlavním zdrojem příjmů)

Jste-li zároveň zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ, tzn. podnikatel, živnostník, umělec apod.), vztahuje se na Vás povinnost odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Detailní popis odvodu pojistného v této situaci najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Doporučené zdroje