Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

je nejčastějším mužů, po je druhou nejčastější příčinou úmrtí z příčiny . Onemocnění zpočátku probíhá bez příznaků a léčba zahájená v tomto období dává muži šanci na úplné vyléčení. Karcinom prostaty je možné včas odhalit prostřednictvím vyšetření na (). Pilotní projekt bude zaměřen na muže 50 až 70 let, kteří již prodělali jiné nádorové onemocnění a jsou v .