Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla

Příčinou téměř všech případů je rizikovým (onkogenním) typem lidského papillomaviru (). V současnosti nejpoužívanější metodou hrdla je ze stěru děložního hrdla, který se provádí v rámci vyšetření jedenkrát ročně. Projekt si klade za cíl zvýšit pokrytí a efektivitu karcinomu děložního hrdla zavedením metody průkazu HPV odebraného prostřednictvím samoodběrové sady u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu a v návaznosti na výsledky případně doplnit nastavení Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.