Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu

V České republice funguje Národní program od roku 2000. Do programu jsou zahrnuty osoby starší 50 let, kterým je v rámci péče nabízen kvalitativní guajakový nebo imunochemický test na okultní do (). V roce 2013 došlo k útlumu guajakových testů a od roku 2014 jsou dominantně využívány testy imunochemické (FIT). V současnosti však není adekvátně definován typ použitého FIT testu s vhodným poměrem a pro neoplázie. Pilotní projekt optimalizace stávajícího screeningu kolorektálního karcinomu ověří realizovatelnost a nákladovou efektivitu plošného zavedení jednotného validovaného kvantitativního imunochemického testu na okultní krvácení do stolice (qFIT).