Otevřená data: pokrytí cílové populace žen mamografickým screeningem

Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením je jednou z mnoha sad otevřených dat, které v Katalogu otevřených dat Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňuje a pravidelně aktualizuje (). Cílovou populací jsou v tomto kontextu ženy ve věku 45–69 let. Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením lze vypočítat jako podíl počtu žen vyšetřených alespoň jednou v určeném časovém intervalu (čitatel) a celkového počtu žen v cílové populaci (jmenovatel).

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)