Otevřená data: pokrytí cílové populace žen mamografickým screeningem

Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením je jednou z mnoha sad otevřených dat, které v Katalogu otevřených dat Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňuje a pravidelně aktualizuje (). Cílovou populací jsou v tomto kontextu ženy ve věku 45–69 let. Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením lze vypočítat jako podíl počtu žen vyšetřených alespoň jednou v určeném časovém intervalu (čitatel) a celkového počtu žen v cílové populaci (jmenovatel).

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

 • Rakovina prsu: screeningový program

  Program screeningu karcinomu prsu funguje v České republice již od roku 2002, ale až v roce 2014 (po zahájení adresného zvaní) se stal plošným a celopopulačním. Teprve od ledna 2014 tak lze hovořit o systematickém a standardizovaném programu screeningu karcinomu prsu. Nejspolehlivější metodou, jak odhalit zhoubný nádor prsu ve velmi časném stadiu, je mamografie. Mamografický screening zvyšuje šanci pacientek na úplné uzdravení i na přežití.

 • Screeningové programy

  Screening neboli vyhledávání rizikových nemocí v populaci představuje velmi užitečný nástroj cílené prevence. Tento program je organizován Ministerstvem zdravotnictví ČR a příslušnými odborníky a každoročně u nás odhalí tisíce nádorových onemocnění, jejichž nositelé by jinak vůbec netušili, že nějaké onemocnění mají. Odhalíme díky tomu nádory, které se ve své počáteční fázi dají ještě velmi dobře léčit. A pacienti nemusí umírat.

 • Programy prevence (screeningu) zhoubných nádorů v ČR

  Zhoubná nádorová onemocnění (rakovina) prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku představují pro české muže a ženy stále závažný zdravotní problém, a to i přesto, že lze těmto onemocněním velmi dobře předcházet včasnou prevencí. V České republice jsou dostupná preventivní vyšetření pro odhalení těchto vážných onemocnění. Tato vyšetření, tzv. screening zhoubných nádorů, jsou poskytována zcela zdarma, jsou bezpečná, bezbolestná, prokazatelně umí zabránit mnoha zbytečným úmrtím na tato onemocnění a jsou plně podporována a doporučována českými i zahraničními odborníky.

 • COVID-19: otevřené datové sady pro širokou a odbornou veřejnost

  Data o výskytu onemocnění COVID-19, provedených testech, diagnostikovaných případech, hospitalizovaných a vyléčených pacientech jsou sbírána v tzv. Informačním systému infekční nemoci (ISIN). Většina dat je publikována formou otevřených datových sad, které lze využít jak pro informování široké veřejnosti, tak i tvorby vlastních analýz či webových vizualizací a aplikací.

Doporučené zdroje