Průvodce regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků

Průvodce obsahuje obecné informace k elektrickým vozíkům, ale i konkrétně oblast, která popisuje vozíky jako . Slouží k v této oblasti pro odborníky a laiky a k ochraně zdravotně postižených před případnými nekorektními prodejci. Tato publikace vznikla ve spolupráci Národní rady ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českou obchodní inspekcí, a Ministerstvem dopravy, a je ke stažení v PDF formátu (velikost 9,2 MB).

Více v kategorii Zdravotní postižení

Články na NZIP

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je organizační složkou státu, jeho nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Ústav působí v oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků v souladu s právními předpisy a mezinárodními dohodami. Posláním ústavu je zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze kvalitní, účinná a bezpečná humánní léčiva, a aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky.

 • Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)

  Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Doporučené zdroje

 • Průkaz osoby se zdravotním postižením

  Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením mohou v závislosti na symbolu uvedeném na průkazu uplatňovat širokou škálu benefitů, které jim garantují jednotlivé právní předpisy, popř. které jim nabízí soukromé subjekty zejména v oblasti služeb. Podle míry funkčního postižení pohyblivosti a orientace se určuje druh označení průkazu symbolem „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Detailní popis postupu při podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Změna nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

  Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se týká lidí se zdravotním postižením (pohyblivosti, orientace nebo poruchou autistického spektra), kteří mají již přiznaný nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a v jejich stavu nastala změna. Na odkazu se dozvíte, kdo může tuto žádost podat, za jakých podmínek a jak se postupuje.

  Přejít na externí zdroj