Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za OSVČ

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), tzn. podnikatel, živnostník, umělec apod., vztahuje se na vás povinnost odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Detailní popis odvodu pojistného pro OSVČ najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

  • Veřejné zdravotní pojištění

    V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a osoby, které trvalý pobyt v České republice nemají, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. Povinné zdravotní pojištění v České republice vzniká dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, nebo dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu stala zaměstnancem, nebo dnem získání trvalého pobytu.

Doporučené zdroje