COVID-19 a těhotenství

Jaké riziko představuje onemocnění COVID- 19 pro ženu a může se přenést z matky na plod? Jaký je průběh COVIDU- 19 u těhotných žen a jak probíhá léčba? Jsou proti COVIDU-19 bezpečné pro nastávající matku? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, najdete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

COVID-19 a těhotenství

Více v kategorii COVID-19: rizikové skupiny