COVID-19 a těhotenství

Jaké riziko představuje onemocnění COVID- 19 pro těhotnou ženu a může se přenést z matky na plod? Jaký je průběh COVIDU- 19 u těhotných žen a jak probíhá léčba? Jsou proti COVIDU-19 bezpečné pro nastávající matku? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, najdete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

COVID-19 a těhotenství

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

 • COVID-19: reinfekce

  Dostupná data k reinfekci virem SARS-CoV-2 byla shrnuta na webových stránkách ECDC již 21. září 2020 [1]. Z dat vyplývá jedna z klíčových otázek předpovědi průběhu pandemie onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2: Jak dobře a jak dlouho imunitní reakce chrání hostitele před reinfekcí? U některých virů může primární infekce poskytnout celoživotní imunitu; u sezónních koronavirů je ochranná imunita krátkodobá.

 • COVID-19: cesty přenosu

  Virus SARS-CoV-2 je respirační virus, do organismu vstupuje nejčastěji přes sliznice nosu, úst a oční spojivku, a při průniku do hostitelských buněk využívá řadu receptorů. Jako receptor pro virus SARS-CoV-2 byl identifikován receptor pro angiotenzin-konvertující enzym 2 (ACE2) [1]. Receptory ACE2 se vyskytují v povrchové membráně buněk, například ve vaskulárním endotelu, v ledvinách, plicích, srdci nebo epitelu tenkého střeva a varlat. Virus SARS-CoV-2 je snadno přenosný, podstatně více než původce MERS nebo SARS, což je dáno především jeho 3× až 10× vyšší afinitou zejména k receptorům ACE2.

 • COVID-19 a těhotné ženy

  Podle dostupných informací jsou klinické projevy onemocnění COVID-19 u těhotných žen převážně mírné, s výjimkou několika zpráv o závažných onemocněních a fatálních následcích.

Doporučené zdroje

 • COVID-19 u dětí

  Mohou se děti nakazit COVIDEM- 19 a jaký průběh má u nich onemocnění? Co je syndrom PIMS-TS a jak se projevují tzv. covidové prsty? Jakým způsobem je možné chránit dítě před nákazou a jak mu vysvětlit danou situaci? Odpovědi a další informace, které se týkají zmíněného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Pandemie COVID-19 má na svědomí 16,5 tisíce úmrtí v roce 2020

  Celkový počet úmrtí za rok 2020 dosahuje 128,5 tisíce. O rok dříve to bylo 112,0 tisíc úmrtí. Proti roku 2019 by se tedy v roce 2020 jednalo o nárůst o 16,5 tisíce zemřelých lidí (meziroční nárůst o cca 14,6 %). Pro rok 2020 je z dosud dostupných dat odhadován pokles střední délky života při narození o 1,05 roku pro ženy a 1,24 roku pro muže. To je od konce druhé světové války u nás první pokles. Každá zemřelá osoba v souvislosti s onemocněním COVID-19 navíc přišla o možnost prožít 9,6 let života.

  Přejít na externí zdroj
 • Jak a kde se testovat na COVID-19

  Webové stránky ministerstva zdravotnictví nabízejí průvodce testováním na onemocnění COVID-19. Návštěvníci zde najdou přehled testů, aktuální informace o testování a jak probíhá, a také interaktivní seznam zapojených odběrových míst i s případnou volnou kapacitou.Antigenní testy jsou nyní zdarma dostupné lidem se zdravotním pojištěním v ČR jednou za tři dny. Podmínkou zároveň je, aby zájemce neprodělal onemocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech. 

  Přejít na externí zdroj