Rozštěp patra a/nebo rtu

Jaké mohou být příčiny a kdy nejdříve je možné tuto vadu zjistit? Které zdravotní problémy mohou s uvedenou souviset? Co obnáší léčba a jaké zákroky, při této rozštěpové vadě, je třeba podstoupit? Odpovědi na tyto otázky a další informace k danému tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Rozštěp patra a/nebo rtu

Více v kategorii Vrozené vývojové vady