Rehabilitace po COVID-19

Jak rozdýchat a které rehabilitační techniky jsou doporučovány po prodělaném onemocnění COVID-19? Pro koho je vhodná, na co se zaměřuje a kdy by se s ní mělo začít? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Rehabilitace po COVID-19

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • COVID-19: reinfekce

    Dostupná data k reinfekci virem SARS-CoV-2 byla shrnuta na webových stránkách ECDC již 21. září 2020 [1]. Z dat vyplývá jedna z klíčových otázek předpovědi průběhu pandemie onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2: Jak dobře a jak dlouho imunitní reakce chrání hostitele před reinfekcí? U některých virů může primární infekce poskytnout celoživotní imunitu; u sezónních koronavirů je ochranná imunita krátkodobá.

  • Domácí léčba COVID-19: Jak postupovat při podezření?

    Onemocnění COVID-19 je možné ve většině případů léčit doma. Pokud máte podezření, že se vás tato nemoc týká, máte známky respiračního onemocnění nebo vám vyšel test na COVID-19 pozitivně, neprodleně kontaktujte svého lékaře telefonem. Důležité je, aby lékař co nejdříve rozhodl, zda máte dostat léčbu monoklonálními protilátkami nebo protivirovou. Svůj stav pozorně sledujte.

  • COVID-19: datové sady pro krajské a místní samosprávy

    Data o výskytu onemocnění COVID-19, provedených testech, diagnostikovaných případech, hospitalizovaných a vyléčených pacientech jsou sbírána v tzv. Informačním systému infekční nemoci (ISIN). Kromě dat pro širokou a odbornou veřejnost jsou k dispozici i datové sady na úrovni krajů, měst a obcí. K nim mají přístup určení zástupci krajských úřadů, krajských hygienických stanic a obcí s rozšířenou působností (ORP), aby byli informováni o aktuální situaci v daném místě a mohli na jejich základě přijímat další rozhodnutí

Doporučené zdroje