Zhoubné nádory jícnu

Které příznaky upozorní na a kdo je tímto onemocněním nejvíce ohrožen? Na základě jakých vyšetření lékař určí a v čem spočívá léčba? Jaké jsou nejčastější typy jícnu? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory jícnu

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)