Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu bez zdanitelných příjmů

Za osobu bez zdanitelných příjmů je považována osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt a která není pro účely odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění považována za zaměstnance ani za osobu samostatně výdělečně činnou a není za ni plátcem pojistného stát. Detailní popis odvodu pojistného pro osobu bez zdanitelných příjmů najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Doporučené zdroje