Očkování

Na jakém principu je založeno a proti kterým nemocem se dnes očkuje? Kam a jak se aplikuje a jaké mohou být reakce po jejím podání? Které očkování je hrazeno zdravotní pojišťovnou? Co je doživotní a kdy je nutné podstoupit přeočkování? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Očkování

Více v kategorii Očkování (vakcinace)

Články na NZIP

Doporučené zdroje

 • Příušnice

  Zdroje věnované původci, cestě přenosu, příznakům, komplikacím, diagnostice a léčbě příušnic. Dozvíte se, jaká rizika představuje nákaza příušnicemi v dospělosti, z jakého důvodu se provádí očkování proti této infekční chorobě nebo která opatření by se měla dodržovat v případě nákazy dítěte, aby nedošlo k šíření příušnic.

  Přejít na externí zdroj
 • Očkování a vakcíny proti COVID-19

  Na jakém principu fungují jednotlivé typy vakcín proti covid-19? Jak probíhá očkování proti uvedenému onemocnění a kam se očkovací látka aplikuje? Které nežádoucí reakce se mohou objevit po očkování? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, najdete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Černý kašel

  Zdroje věnované původci nákazy, prevenci, cestě přenosu, příznakům, komplikacím, diagnostice a léčbě černého kašle. Dozvíte se, z jakého důvodu je důležité očkování proti tomuto vysoce infekčnímu onemocnění a která věková skupina je nejvíce ohrožena nákazou nebo jaká je situace ve výskytu onemocnění černým kašlem.

  Přejít na externí zdroj
 • Národní imunizační komise (NIKO)

  Národní imunizační komise (NIKO) je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR). Tvoří ji zástupci MZ ČR a zástupci odborných lékařských společností. V rámci NIKO je zřízena Expertní pracovní skupina (EPS). Hlavním posláním EPS NIKO je příprava odborných doporučení pro NIKO za účelem stanovení optimální strategie vakcinační politiky v České republice, která má směřovat ke snížení nemocnosti infekcemi, jimž lze pomocí dostupných vakcín předcházet.

  Přejít na externí zdroj