Zhoubné nádory jater

Jaké jsou příčiny vzniku a které příznaky mohou na ni upozornit? Proč toto onemocnění obvykle nebývá odhaleno v časném a která vyšetření je třeba provést ke stanovení diagnózy? Jaké jsou možnosti léčby a v čem spočívá rakoviny jater? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory jater

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

 • Rakovina prsu: upřesnění diagnózy

  Aby bylo možné zjistit, zda je podezřelá změna v prsní tkáni benigní nebo maligní, je nutné odebrat vzorek podezřelé tkáně. To se provádí pomocí biopsie. Odebrané vzorky jsou pak odeslány na histologické vyšetření, při němž odborník pod mikroskopem zkoumá, zda buňky jsou či nejsou nádorové. Je-li výsledek histologického vyšetření negativní (tzn. nález je benigní), lékař zpravidla navrhne kontrolní vyšetření s odstupem několika týdnů až měsíců. V případě maligního nálezu lékař společně s pacientkou naplánuje léčbu. V rámci histologického vyšetření je zároveň stanoven typ zhoubného nádoru.

 • Závislost na alkoholu: rizika

  U akutních rizik užívání alkoholu je nejnebezpečnější vznik akutní otravy alkoholem s následkem smrti. Dále mezi rizika užívání alkoholu patří nechráněný sex s náhodným partnerem a s tím spojené zvýšené riziko přenosu pohlavní choroby nebo nechtěného otěhotnění, úrazy, utonutí a dopravní nehody. U některých jedinců se může objevit agresivní chování.

 • Přechod (klimakterium): léčba při obtížích

  Klimakterium (přechod) je součástí života každé ženy, nejedná se o nemoc. Časté potíže, jako jsou návaly horka, pocení nebo výkyvy nálad, nejsou u velké části žen natolik závažné, aby vyžadovaly léčbu, a časem zase samy odezní. Pro jiné ženy však mohou být hormonální změny velmi stresující. Přibližně jedna třetina žen má závažné potíže, jedna třetina má středně závažné potíže a jedna třetina nemá téměř žádné potíže („pravidlo třetin“).

 • Virová hepatitida B (žloutenka typu B)

  Virová hepatitida B je jedno z nejzávažnějších virových onemocnění člověka – u 5 až 10 % pacientů přechází onemocnění do chronicity. Chronické poškození jater může končit cirhózou („ztvrdnutím jater“) až rakovinou jater. Původcem onemocnění je virus hepatitidy B, přenáší se krví a tělesnými tekutinami (sexuální přenos).

Doporučené zdroje