Hysterektomie

Co je a při kterých onemocněních se k ní přistupuje? Jak se odstranění provádí a s čím je třeba počítat těsně po operaci? Jaké změny v životě ženy přináší tento operační výkon? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se vztahují k danému tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Hysterektomie