Reklamace zkažené potraviny

Přinesli jste si z obchodu či z tržnice nahnilou, plesnivou či jinak poškozenou potravinu? Máte právo ji reklamovat. Ačkoli o reklamaci rozhoduje prodejce, máte právo na výměnu, přiměřenou slevu nebo dokonce vrácení peněz. Celý postup je detailně popsán na Portálu veřejné správy.

Pokračujte na původní zdroj

Reklamace zkažené potraviny

Více v kategorii Hygiena

Články na NZIP

  • Práva a povinnosti pacientů

    Při poskytování zdravotní péče, resp. při čerpání zdravotních služeb, musí poskytovatelé dodržovat řadu práv pacienta. Naopak pacient má zase určité povinnosti, které musí plnit. Práva a povinnosti pacienta vycházejí zejména ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

  • Právo na ochranu osobních údajů

    Česká republika již dlouhou řadu let právně určuje nakládání s osobními údaji pacientů a jejich zákonných zástupců, ať už jde o běžné údaje, jako je jméno, adresa nebo číslo telefonu, nebo o citlivé údaje, to znamená ve zdravotnictví zejména informace o nemoci a průběhu i výsledcích léčby.

Doporučené zdroje