Biopsie

Co je a v jakém případě ji lékař požaduje? Jaké typy biopsie se provádějí? Jak probíhají některé druhy biopsie a jaké zdravotní mohou v některých případech nastat? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Biopsie

Více v kategorii Diagnostické metody

Články na NZIP

 • Rakovina prsu: diagnóza (mamografie, ultrazvuk)

  Při podezření na zhoubný nádor prsu zavolejte do některého z akreditovaných center mamografického screeningu a popište pociťované potíže (zda si například hmatáte bulku, která dříve v prsu nebyla). Po domluvě termínu vyšetření je pak na specializovaném pracovišti zpravidla provedena mamografie, což je jedna ze zobrazovacích metod a používá se jako standardní vyšetření při diagnostice zhoubných nádorů prsu. Podle výsledku zobrazovacího vyšetření se lékař rozhodne, zda bude potřeba provést přesnější – histologické – vyšetření odebraného vzorku tkáně. Zjistíte-li neobvyklou změnu ve vašem prsu, je potřeba, aby její původ objasnil lékař. Diagnóza zhoubných nádorů prsu je založena na kombinaci klinických, zobrazovacích a invazivních postupů (biopsie).

 • Rakovina prsu: upřesnění diagnózy

  Aby bylo možné zjistit, zda je podezřelá změna v prsní tkáni benigní nebo maligní, je nutné odebrat vzorek podezřelé tkáně. To se provádí pomocí biopsie. Odebrané vzorky jsou pak odeslány na histologické vyšetření, při němž odborník pod mikroskopem zkoumá, zda buňky jsou či nejsou nádorové. Je-li výsledek histologického vyšetření negativní (tzn. nález je benigní), lékař zpravidla navrhne kontrolní vyšetření s odstupem několika týdnů až měsíců. V případě maligního nálezu lékař společně s pacientkou naplánuje léčbu. V rámci histologického vyšetření je zároveň stanoven typ zhoubného nádoru.

 • Potravinové alergie: prevence, diagnóza a léčba

  U potravinových alergií je stanovení diagnózy většinou komplikovanější než například u pylových alergií, protože pacient musí společně s lékařem téměř detektivním způsobem najít spouštěč. Díky pestré skladbě lidské stravy totiž vůbec není snadné zjistit, která látka vyvolává u daného jedince alergickou reakci. Pokud výsledky kožních testů i vyšetření krve na „standardní alergeny“ vyjdou negativně, může vás lékař vyzvat, abyste při příští návštěvě přinesli k otestování podezřelou potravinu.

 • Nezhoubné nádory prsu

  U mnoha žen se v průběhu jejich života objeví bulka v prsu. Nemusí se přitom nutně jednat o rakovinu prsu, neboť existuje i celá řada nezhoubných nádorů. I přesto, že většinou nepředstavují pro zdraví žádné riziko, ve většině případů se odstraňují. Obecně je třeba u každé bulky zjistit, zda je zhoubná či nezhoubná. Často nelze najít přesnou příčinu nezhoubného nádoru v prsu. Většinou je pravděpodobným spouštěčem hormonální nerovnováha, která je vyvolána například těhotenstvím, přechodem či procesy stárnutí. Důležitým faktorem se zdají být také dědičné dispozice.

Doporučené zdroje

 • Angiografie

  Co je angiografie, kdy se k ní přistupuje a jakým způsobem probíhá? Jaká příprava, ze strany pacienta, by měla předcházet tomuto vyšetření? Může tato vyšetřovací metoda způsobit nějakou zdravotní komplikaci? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Elektroencefalografie

  Co je elektroencefalografie (EEG), k čemu slouží a jak probíhá? Je třeba zvláštní přípravy ze strany pacienta na toto vyšetření? Jaké jsou nové metody vyhodnocování záznamů EEG? Potřebné informace, které se týkají uvedeného tématu, můžete nalézt v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • CT vyšetření

  Co je výpočetní tomografie (CT) a jak probíhá? Kdy se k tomuto vyšetření přistupuje a jakou vyžaduje přípravu ze strany pacienta? Jaký je princip pozitronové emisní tomografie a ve kterém oboru se nejvíce využívá? Jaká příprava tomuto vyšetření předchází? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají uvedených vyšetřovacích zobrazovacích metod, naleznete v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Endoskopie

  K čemu slouží endoskopie a co umožňuje? Ve kterých oborech se tato vyšetřovací metoda používá a je třeba se jí obávat? Jaké existují druhy endoskopie? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají jednotlivých endoskopických vyšetření, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj