Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní

Problémové hráčství (nazývané též patologické hráčství nebo hráčská porucha) je porucha kontroly hráčského chování, zjednodušeně závislost na hraní hazardních her. Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní poskytují základní orientaci v této problematice, fakta o hazardním hraní, jednoduchý test ke zjištění míry problému a v neposlední řadě i tipy pro problémové hráče a jejich blízké. Provozovatelem portálu je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Více v kategorii Nelátkové závislosti

Články na NZIP

 • Nelátkové závislosti: co to je?

  Nelátkové závislosti (nechemické závislosti, behaviorální závislosti, nedrogové závislosti) jsou závislosti, kdy uživatelé nejsou závislí přímo na návykové psychoaktivní látce, ale jsou závislí na určité činnosti.

 • Stalking

  Stalking je nebezpečné pronásledování a obtěžování. Člověk, který nějakou osobu pronásleduje, je posedlý zájmem o tuto osobu, se nazývá stalker. Často je příčinou takového chování žárlivost, která se vyznačuje nadměrným ulpíváním na jedné osobě a strachem ze ztráty partnera a opuštění.

 • Gamblerství

  Moderní doba dává mnoho prostoru pro vznik různých typů závislostí, tedy neschopností ovládat své chování či nutkání. Patologické hráčství neboli gamblerství (gambling) je závislost, která vzniká velmi nenápadně až plíživě, na život hráče i jeho blízké okolí má však drtivý dopad.

 • Workoholismus

  „Práce je člověku jako vláha rostlině. Živí ho, ale může ho i zatopit.“ (Plútarchos)

  Kromě závislosti na návykových látkách se v populaci stále častěji vyskytují i typy závislostního chování, které souvisejí zejména se změnou životního stylu. Práce pro nás představuje nejen zdroj finančního zabezpečení, ale rozvíjíme při ní i své přednosti, naplňuje nás pocitem potřebnosti a motivuje k dalším výkonům. Jestliže práci věnujeme všechnu pozornost a čas, stává se pro nás nejdůležitější a jedinou činností, pak pro nás může představovat určitou hrozbu – stáváme se na ní závislými, stáváme se workoholiky, tedy lidmi, kteří jsou závislí na práci.