Vliv prezenčního vzdělávání na COVID-19 v domácnostech

Distanční vzdělávání je v posledním roce jedno z nejvíce debatovaných pandemických témat napříč společností v celém západním světě. V časopise Science byla nedávno publikována studie zkoumající vliv prezenčního vzdělávání na nákazu v domácnostech. Jako klíčový krok k bezpečnému otevření škol se ukazují protiepidemická opatření ve školách.

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Dementia I.O.V., z.ú.

    Smyslem činnosti organizace Dementia I.O.V., z.ú. je působení v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání, poradenství a podpory jak neformálních pečujících, tak i institucí, které poskytují péči seniorům trpícím Alzheimerovou nemocí (nebo jiným typem demence). Organizace se zaměřuje především na organizování odborných diskusí, odborných vzdělávacích akcí i neformálního vzdělávání, konzultačních a osvětových aktivit.

  • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)

    Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a je samostatným právním subjektem, který plní úkoly a činnosti ve smyslu ustanovení § 2 písmene j) zákona č. 96/2004 Sb. v pozdějším znění. Cílem NCO NZO je podle zřizovací listiny plynulé zvyšování odborné a etické úrovně pracovníků ve zdravotnictví prováděním konceptuálních, pedagogických a metodických činností a realizace vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

  • Fakultní nemocnice Olomouc

    Fakultní nemocnice Olomouc je špičkovým centrem v mnoha oborech současné medicíny. Významně působí i v oblasti vědy a výzkumu a vzdělávání budoucích zdravotníků. Nemocnice je součástí národní sítě komplexních onkologických, hematoonkologických, traumatologických, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních center.

Doporučené zdroje