COVID-19: mám správný respirátor?

Jednoduchý informační leták s návodem, jak si vybrat správný respirátor, připravil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Leták srozumitelně veřejnosti poradí, jak si koupit respirátor, aby šlo o funkční a bezpečný výrobek chránící a zároveň disponoval potřebnou evropskou certifikací, která potvrzuje kvalitu a účinnost.

Pokračujte na původní zdroj

COVID-19: mám správný respirátor?

Více v kategorii COVID-19: základní informace