Očkovací portál občana

Na portále ocko.uzis.cz si každý může ověřit údaje o svém očkování proti onemocnění a zobrazit a stáhnout certifikát o provedené . V budoucnu očkovací portál nabídne kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti . Občan si zde také může změnit své kontaktní údaje. Tím získává možnost zkontrolovat, opravit nebo aktualizovat osobní údaje vložené do systému , který vakcinaci provedl. Portál vakcinace je přístupný rovněž přes Portál občana. Přechodně se do něj lidé, kteří nemají elektronickou identitu, mohou přihlášovat pomocí SMS zprávy.

Pokračujte na původní zdroj

Očkovací portál občana