Doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou k očkování vakcínami proti COVID-19

Na základě současných dat se ukazuje, že onemocnění probíhá u pacientů s () obdobně jako u stejně starých zdravých osob, samotné onemocnění RS se tedy nezdá . Zatím neexistuje dostatek informací ohledně efektu a možných proti COVID-19 u pacientů s RS. Na základě toho, co víme o , se lze domnívat, že by neměly zhoršovat průběh RS ani vyprovokovat nebo zabránit efektu účinnosti . Důležitý je zejména fakt, že žádná z dosud dostupných vakcín proti COVID-19 není „živá“ – to znamená, že neobsahují žádný schopný způsobit .

Více v kategorii COVID-19: rizikové skupiny