Doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou k očkování vakcínami proti COVID-19

Na základě současných dat se ukazuje, že onemocnění probíhá u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) obdobně jako u stejně starých zdravých osob, samotné onemocnění RS se tedy nezdá . Zatím neexistuje dostatek informací ohledně efektu a možných proti COVID-19 u pacientů s RS. Na základě toho, co víme o mechanismu účinku , se lze domnívat, že by neměly zhoršovat průběh RS ani vyprovokovat nebo zabránit efektu účinnosti biologické léčby. Důležitý je zejména fakt, že žádná z dosud dostupných vakcín proti COVID-19 není „živá“ – to znamená, že neobsahují žádný schopný způsobit .

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

 • Chřipka: prevence

  Chřipkou se může nakazit každý. Výskyt komplikací i jejich závažnost se však mohou individuálně velmi lišit. Pro některé pacienty představuje chřipka obzvláště velké riziko. Patří mezi ně například lidé s různými chronickými onemocněními, starší lidé nebo lidé, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku infekce v důsledku nějaké méně obvyklé životní situace (např. po operaci).

 • COVID-19: možnosti prevence

  Obecně rozlišujeme specifickou a nespecifickou prevenci infekčních onemocnění. Zásady nespecifické prevence, jsou-li důkladně dodržovány, mají potenciál zabránit šíření nejen koronaviru SARS-CoV-2, ale i mnoha dalším choroboplodným zárodkům. Specifická prevence spočívá většinou v očkování.

 • COVID-19: co víme o mRNA vakcínách?

  Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.

 • Ověřené informace o vakcínách proti COVID-19

  Vakcíny proti COVID-19 brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 jsou nutné k zajištění ochrany před tímto onemocněním, zvláště pak u zdravotnických pracovníků a ohrožených skupin obyvatelstva, jako jsou senioři či chronicky nemocní lidé.

Doporučené zdroje