Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké

Paliativní péče a léčba je velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů. Je dobré vědět, jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým blízkým i v tomto období. Tomu by měla napomoci i nová brožura Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké, kterou vydala pacientská organizace Amelie, z.s.

Více v kategorii Paliativní medicína

Články na NZIP

 • Tréma, strach z vystupování na veřejnosti

  Určité napětí před vystoupením je normální. Tréma může mít i pozitivní účinek, protože vystupujícího udržuje v bdělém stavu a motivuje jej, aby ze sebe vydal to nejlepší. Na začátku vystoupení tréma obvykle zmizí. Někteří lidé však mají tak silný strach z vystupování na veřejnosti, že jim způsobuje značné duševní utrpení. V takovém případě se jedná o fenomén ze spektra úzkostných poruch, který sice postihuje mnoho lidí, ale často je tabuizovaný a skrytý.

 • Jak mluvit o přáních týkajících se konce života?

  Výzkum, který v roce 2015 provedla společnost STEM/MARK a domácí hospic Cesta domů za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ukázal, že 70 % z nás už sice přemýšlelo o tom, jaké to bude, až se budeme vyrovnávat se závažným onemocněním, a dokonce i nad tím, jak bychom si představovali svůj závěr života. Paradoxní ovšem je, že zároveň 64 % z nás o svých přáních s nikým ze svých blízkých, natož třeba se svým praktickým lékařem, nikdy nemluvilo.

 • Obsedantně kompulzivní porucha (OCD): co to je?

  Už jste se někdy přistihli, že znovu kontrolujete, zda jste skutečně vypnuli kávovar? Možná jste to ještě před odchodem z domova zkontrolovali dvakrát po sobě. To ještě není důvod k obavám. Pokud však vtíravé myšlenky a nutkavé jednání silně ovlivňují život a postižený jimi trpí, měl by vyhledat odbornou pomoc.

 • Konflikt a jeho řešení

  Konflikt je průvodním jevem života ve společnosti a je dobré vědět, že normálním a nevyhnutelným. Slovo konflikt pochází z latinského „conflictus“, což znamená srazit se spolu. Kde je společně více lidí, vznikají konflikty.

Doporučené zdroje

 • Umírání.cz

  Informační, poradenský a diskusní portál Umírání.cz je provozován domácím hospicem Cesta domů. Smyslem portálu je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace – jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký.

  Přejít na externí zdroj