Čtyři typy vakcín proti COVID-19

Existují čtyři základní typy vakcín proti COVID-19. Princip jejich fungování je stručně popsán na webu Akademie věd České republiky. První tři typy se mohou reálně dostat na náš trh nebo tu už jsou, zatímco u čtvrtého typu se nepředpokládá, že se v České republice objeví.

Pokračujte na původní zdroj

Čtyři typy vakcín proti COVID-19

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Sdružení celiaků ČR, z.s.

    Sdružení celiaků ČR je největší a nejdéle působící pacientskou organizací tohoto typu v České republice. Spolupracuje s předními lékaři, zejména s gastroenterology, členkami Sdružení jsou rovněž dietní sestry. 

  • Zdravotnictví České republiky ve srovnání se státy OECD

    Fungování zdravotních systémů je možné porovnávat pomocí řady různých metrik a indikátorů, podle toho, z jakého úhlu pohledu zdravotnictví sledujeme. Následující srovnávací analýza je tak rozložena na 3 části. První část porovnává české zdravotnictví z hlediska ekonomických ukazatelů, druhá část z hlediska kvality základní zdravotní péče a třetí část ukazuje další vybrané indikátory, ve kterých je Česká republika světovou „špičkou“, či naopak kde zaostává.

Doporučené zdroje