Podezření na zdravotní potíže související pravděpodobně s konzumací potravin

Máte podezření, že vaše aktuální zdravotní potíže pravděpodobně souvisí s konzumací určité potraviny či s návštěvnou konkrétního stravovacího zařízení? Můžete dát podnět k prošetření na nejbližší krajskou hygienickou stanici. Celý postup je detailně popsán na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Hygiena

Doporučené zdroje