Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti COVID-19 u pacientů s neurologickými onemocněními

Česká neurologická společnost vydala stanovisko, které kromě obecného doporučení (ve smyslu zohlednění očkování) zahrnuje i doporučení pro pacienty se závažnými onemocněními postihujícími systém, pacienty s a pacienty na léčbě.

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

 • Doporučená očkování pro zdravotníky

  Kromě zvláštních očkování, která jsou stanovena legislativou, existuje řada doporučených očkování, jejichž aplikace u zdravotnických pracovníků by měla být zvážena podle aktuální epidemiologické situace. Jedná se zejména o očkování proti infekčním onemocněním, které lze přenést na vnímavé pacienty, například tedy o chřipku, spalničky, příušnice, zarděnky, hepatitidu A, pertusi (černý kašel) nebo plané neštovice.

 • Jak si správně vybrat zubní nit?

  Nepostradatelným základem pro péči o zuby je jejich důkladné čištění kartáčkem. Mnoho lidí však nevěnuje dostatečnou pozornost čištění mezizubních prostor, například pomocí zubní nitě. V následujícím přehledu jsou uvedeny různé typy zubních nití, včetně jejich výhod a nevýhod. Cílem přehledu je pomoci vám vybrat nejvhodnější zubní nit pro vaše potřeby.

 • Diagnóza FH, z.s.

  Diagnóza FH je spolek pacientů s familiární hypercholesterolemií (FH) a jejich blízkých. Skupina pomáhá sdílet zkušenosti a řešit starosti s nemocí. FH mnohdy znamená nelehké změny v životním stylu a potřebu užívat dlouhodobě léky na snížení hladin cholesterolu.

 • Příjem do nemocnice

  Ve většině případů je pacient přijímán na základě doporučení registrujícího lékaře nebo ambulantního specialisty. Nastanou samozřejmě situace, kdy jste nuceni přijet do nemocnice akutně, bez doporučení lékaře.

Doporučené zdroje

 • Jak a kde se testovat na COVID-19

  Webové stránky ministerstva zdravotnictví nabízejí průvodce testováním na onemocnění COVID-19. Návštěvníci zde najdou přehled testů, aktuální informace o testování a jak probíhá, a také interaktivní seznam zapojených odběrových míst i s případnou volnou kapacitou.Antigenní testy jsou nyní zdarma dostupné lidem se zdravotním pojištěním v ČR jednou za tři dny. Podmínkou zároveň je, aby zájemce neprodělal onemocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech. 

  Přejít na externí zdroj
 • Aktuální informace o novém koronaviru a onemocnění COVID-19

  V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav systematicky monitorují situaci a jsou v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví dále připravilo pro občany i pro zdravotníky souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány.

  Přejít na externí zdroj
 • Očkovací portál občana

  Na očkovacím portále ocko.uzis.cz si každý může ověřit údaje o svém očkování proti onemocnění COVID-19 a zobrazit a stáhnout certifikát o provedené vakcinaci. V budoucnu očkovací portál nabídne kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem. Občan si zde také může změnit své kontaktní údaje. Tím získává možnost zkontrolovat, opravit nebo aktualizovat osobní údaje vložené do systému poskytovatelem zdravotních služeb, který vakcinaci provedl. Portál vakcinace je přístupný rovněž přes Portál občana. Přechodně se do něj lidé, kteří nemají elektronickou identitu, mohou přihlášovat pomocí SMS zprávy.

  Přejít na externí zdroj