Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti COVID-19 u pacientů s neurologickými onemocněními

Česká neurologická společnost ČLS JEP vydala stanovisko, které kromě obecného doporučení (ve smyslu zohlednění kontraindikací očkování) zahrnuje i doporučení pro pacienty se závažnými neurologickými onemocněními postihujícími respirační systém, pacienty s autoimunitním onemocněním centrálního nervového systému a pacienty na imunosupresivní léčbě.

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

 • Doporučená očkování pro zdravotníky

  Kromě zvláštních očkování, která jsou stanovena legislativou, existuje řada doporučených očkování, jejichž aplikace u zdravotnických pracovníků by měla být zvážena podle aktuální epidemiologické situace. Jedná se zejména o očkování proti infekčním onemocněním, které lze přenést na vnímavé pacienty, například tedy o chřipku, spalničky, příušnice, zarděnky, hepatitidu A, pertusi (černý kašel) nebo plané neštovice.

 • Diagnóza FH, z.s.

  Diagnóza FH je spolek pacientů s familiární hypercholesterolemií (FH) a jejich blízkých. Skupina pomáhá sdílet zkušenosti a řešit starosti s nemocí. FH mnohdy znamená nelehké změny v životním stylu a potřebu užívat dlouhodobě léky na snížení hladin cholesterolu.

 • Příjem do nemocnice

  Ve většině případů je pacient přijímán na základě doporučení registrujícího lékaře nebo ambulantního specialisty. Nastanou samozřejmě situace, kdy jste nuceni přijet do nemocnice akutně, bez doporučení lékaře.

 • Nemocnice Na Homolce

  Nemocnice Na Homolce představuje nadstavbové klinické zdravotnické zařízení, které se od velkých fakultních nemocnic odlišuje tím, že neposkytuje kompletní spektrum zdravotnických služeb, ale zaměřuje se na mimořádně kvalifikovanou a technologicky vyspělou léčbu v určitých oborech.

Doporučené zdroje