Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti COVID-19

Česká společnost a obecně podporuje jako jeden z možných způsobů, jak se vypořádat se současnou . Zároveň velmi důrazně doporučuje respektovat obecné očkování, včetně konkrétních kontraindikací týkajících se SARS-CoV-2. Pokud bude očkování individualizované, nebudou pacienti čelit případným , které jinak velmi nahrávají odmítačům očkování.

Více v kategorii COVID-19: rizikové skupiny