Preventivní prohlídky

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v harmonogramu péče VZP, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok (na tyto prohlídky máte ze zákona nárok, ať už jste pojištěncem kterékoli zdravotní pojišťovny).

Pokračujte na původní zdroj

Preventivní prohlídky

Více v kategorii Preventivní prohlídky

Články na NZIP

 • Péče o zuby u kojenců a dětí

  První zoubky se u dětí prořezávají obvykle mezi 5. a 10. měsícem života. Již od tohoto okamžiku je potřeba věnovat jim důkladnou péči. Zdravé mléčné zuby jsou totiž důležité nejen ke kousání, ale také dočasně „drží místo“ stálému chrupu, který je později nahradí. Kromě toho hrají mléčné zuby významnou roli ve vývoji čelistí i v rozvoji řeči. V neposlední řadě ušetříte své dítě bolesti, pokud se jeho zubům bude dostávat náležité péče, a díky ní zůstanou zdravé.

 • Všeobecné preventivní prohlídky dospělých

  K první všeobecné preventivní prohlídce (VPP) obvykle dochází při registraci a převzetí pacienta do péče. Další VPP jsou prováděny v rozmezí dvou let, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsah prohlídky je stanoven vyhláškou.

 • Poskytovatelé zdravotních služeb

  Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro každého pacienta je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař.

 • Zubní preventivní prohlídky

  První zubní preventivní prohlídka se provádí u dětí v prvním roce života mezi šestým až dvanáctým měsícem a následně dvakrát ročně u dětí a dorostu od 1 roku života do 18 let věku, zpravidla po uplynutí 5 měsíců po provedení poslední zubní preventivní prohlídky.