Nakládání s nepoužitelnými léčivy

Nevíte, jak nakládat s léčivy s prošlou dobou použitelnosti či nepoužitelnými z jiného důvodu? Všechny důležité informace jsou přehledně sepsány na Portálu veřejné správy.

Pokračujte na původní zdroj

Nakládání s nepoužitelnými léčivy

Články na NZIP