Nakládání s nepoužitelnými léčivy

Nevíte, jak nakládat s léčivy s prošlou dobou použitelnosti či nepoužitelnými z jiného důvodu? Všechny důležité informace jsou přehledně sepsány na Portálu veřejné správy.

Pokračujte na původní zdroj

Nakládání s nepoužitelnými léčivy

Články na NZIP

  • Národní antibiotický program

    Cílem tohoto programu je zajištění dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní antibiotické léčby pacientů s infekčními onemocnění za situace, kdy účinnost antibiotik je vážně ohrožena na celém světě kvůli významně narůstající a rychle se šířící odolnosti (rezistencí) mikrobů k těmto unikátním léčivům. Součástí je zvýšení povědomí občanů o tom, že nesprávné a časté používání antibiotik v humánní i veterinární medicíně je příčinou tohoto vzestupu a vede ke ztrátě jejich účinnosti.

  • Recept

    Buďte opatrní, pokud vám předepisují léky různí lékaři, neboť léky se stejnou léčivou látkou se mohou jmenovat různě. Pokud navštěvujete více lékařů, mohou vám být předepsány podobné léky a jejich vzájemné působení a hromadění v těle vám mohou poškodit zdraví.

  • Generická substituce

    Jde o záměnu předepsaného léčivého přípravku za jiný léčivý přípravek se stejnou léčivou látkou, ve stejném množství a stejné lékové formě. Lékárník Vám může zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný pouze při dodržení podmínek daných platnými právními předpisy.

Doporučené zdroje