Zlomeniny

Zdroje věnované prevenci, mechanismu vzniku, projevům, diagnostice a léčbě zlomenin. Poskytnuté informace se týkají také typů zlomenin a zásad první pomoci při poranění kosti.

Pokračujte na původní zdroj

Zlomeniny

Více v kategorii Kosti, klouby, svaly, šlachy

Články na NZIP

 • Cyklistické úrazy

  Obliba cyklistiky v poslední době narůstá – cyklistika patří k nejoblíbenějším a zároveň nejčastěji provozovaným sportům vůbec. S tím bohužel narůstá i počet zranění, k nimž dochází. K lehčím zraněním patří tržné rány, oděrky, poranění obličeje, k těm závažnějším patří zlomeniny – zejména klíční kosti, úrazy hlavy, otřesy mozku a úmrtí. V loňském roce zemřelo na silnicích 57 cyklistů – naprostá většina z nich v důsledku poranění hlavy. U cyklistů je až 75 % smrtelných úrazů způsobeno zraněním hlavy.

 • Prevence bolestí zad

  Během života se setká s bolestmi zad většina lidí. Tomu je možné předcházet vyhýbáním se dlouhodobému jednostrannému přetěžování páteře jako je sezení bez pravidelné relaxace a kompenzačního cvičení.

 • Bolest zad

  Bolest zad se v dnešní době vyskytuje velmi často. Akutní bolest zad vzniká nejčastěji v souvislosti s přetížením páteře a zádových svalů nebo jejich úrazem. Náhlý vznik silné bolesti v zádech ukazuje na úraz (vyhřeznutí disku, zlomenina), pozvolnější nástup (hodiny) svědčí spíš pro mechanickou příčinu (statické a dynamické přetížení svalů a vazů, poruchy dynamických stereotypů při sezení, chůzi).

 • Týrání dětí

  Týráním dítěte se rozumí různé formy úmyslného násilného chování dospělé osoby, nejčastěji rodiče vůči dítěti. Je to jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané, a které poškozuje tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt.

Doporučené zdroje