Vši

Zdroje věnované popisu a životnímu cyklu vši, příznakům a způsobu přenosu vší a radám, jakým způsobem se tohoto parazita zbavit.

Pokračujte na původní zdroj

Vši

Více v kategorii Infekční nemoci

Články na NZIP

  • Módní redukční diety

    Existuje řada diet založených na určitých neobvyklých rozpisech, například dělená strava, vajíčková či bodová dieta nebo takzvané tukožroutské polévky. Nejsou vždy vhodné, protože nezabezpečují pravidelné rozdělení živin ve stravě, většinou jsou z hlediska biologické hodnoty pokrmů karenční (nedostatek některých živin), zaměřené pouze na určitou skupinu potravin, a proto nemají obvykle doporučené množství vitaminů a minerálních látek.

  • Nedobrovolná hospitalizace

    Hospitalizovat pacienta bez jeho souhlasu je možné jen z důvodů, které jsou výslovně stanoveny zákonem. Jedním z nich je situace, kdy osoba ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí, či je pod vlivem návykové látky.

Doporučené zdroje