Vši

Zdroje věnované popisu a životnímu cyklu vši, příznakům a způsobu přenosu vší a radám, jakým způsobem se tohoto parazita zbavit.

Pokračujte na původní zdroj

Vši

Více v kategorii Infekční nemoci

Články na NZIP

  • Rozhovor s operatérem

    Váš operatér (operaci vykonávající lékař) vám vysvětlí důvody operačního výkonu, nastíní vám možnosti řešení včetně možných rizik. Zároveň by vám měl sdělit předpokládanou délku pobytu v nemocnici po operaci, průběh po operaci a předpoklad možného návratu do pracovního procesu, případně omezení v běžném způsobu života.

  • Nedobrovolná hospitalizace

    Hospitalizovat pacienta bez jeho souhlasu je možné jen z důvodů, které jsou výslovně stanoveny zákonem. Jedním z nich je situace, kdy osoba ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí, či je pod vlivem návykové látky.

Doporučené zdroje