Svalové dystrofie

Zdroje věnované typům, příčinám, projevům, komplikacím, diagnostice a možnosti léčby svalové dystrofie. Dozvíte se, jak může fyzioterapie, rehabilitace či lázeňský pobyt příznivě ovlivnit průběh tohoto onemocnění. Najdete informace o činnosti Asociace muskulárních dystrofiků v ČR a seznámíte se s příběhy pacientů, kteří se utkávají s některou z forem svalové dystrofie.

Pokračujte na původní zdroj

Svalové dystrofie

Více v kategorii Vzácná onemocnění

Články na NZIP

 • Draslík

  Draslík – společně se sodíkem a chloridem – má zásadní význam při udržování vodní a elektrolytové rovnováhy v těle. Draslík rovněž ovlivňuje osmotický tlak a podílí se na udržování acidobazické rovnováhy. Kromě toho hraje draslík (společně se sodíkem) ústřední roli při přenosu nervových vzruchů; dále je nezbytný i pro fungování svalů, činnost srdce a regulaci krevního tlaku. Jako kofaktor některých enzymů nezbytných pro tvorbu proteinů (včetně stavby tělesných struktur) je draslík důležitý také pro růst. Závažný nedostatek draslíku, způsobený například silným průjmem nebo zvracením, může člověka i ohrozit na životě.

 • Pohybová aktivita

  Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejlepší prevencí civilizačních onemocnění. Spolu se správnými stravovacími návyky sehrává významnou roli v současné době v prevenci vzniku nadváhy a obezity.

 • Onemocnění srdečního svalu: co to je?

  Pokud je srdeční sval nemocný a nefunguje správně, srdeční komory se již nezvládají dostatečně smršťovat a vysílat tak do oběhu dostatečné množství krve (a tím i kyslíku a živin). Nemoci srdečního svalu proto mohou vést ke zvýšení srdeční nedostatečnosti a v důsledku k problémům, jako jsou srdeční arytmie nebo náhlá srdeční smrt.

Doporučené zdroje

 • Rettův syndrom

  Zdroje věnované příčinám, projevům, průběhu, komplikacím a diagnostice Rettova syndromu. Nejsou opomenuty informace týkající se léčby, která se zaměřuje na příznaky onemocnění. Pozornost je dána také činnosti spolku Rett-Community či výchově a vzdělávání dětí s tímto syndromem.

  Přejít na externí zdroj
 • Praderův–Williho syndrom

  Zdroje věnované příčinám, příznakům, komplikacím, diagnostice a léčbě projevů Praderova-Williho syndromu. Dozvíte se, z jakého důvodu mají lidé s touto diagnózou neustálý hlad, proč je této skutečnosti potřeba věnovat zvláštní pozornost a také, že existuje sdružení Praderova-Williho syndromu.

  Přejít na externí zdroj