Svalové dystrofie

Zdroje věnované typům, příčinám, projevům, komplikacím, diagnostice a možnosti léčby svalové dystrofie. Dozvíte se, jak může fyzioterapie, rehabilitace či lázeňský pobyt příznivě ovlivnit průběh tohoto onemocnění. Najdete informace o činnosti Asociace muskulárních dystrofiků v ČR a seznámíte se s příběhy pacientů, kteří se utkávají s některou z forem svalové dystrofie.

Pokračujte na původní zdroj

Svalové dystrofie

Více v kategorii Vzácná onemocnění

Články na NZIP

 • Pohybová aktivita

  Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejlepší prevencí civilizačních onemocnění. Spolu se správnými stravovacími návyky sehrává významnou roli v současné době v prevenci vzniku nadváhy a obezity.

 • Pohybová aktivita a anémie

  Pohybová aktivita s anémií (nedostatek červených krvinek) je poměrně specifická. Anémie je totiž charakteristická sníženou tělesnou zdatností, která je dána již zvýšenou klidovou srdeční akcí, jež je zapotřebí pro přenos kyslíku z plicního řečiště přes srdce do cílových orgánů při sníženém počtu červených krvinek.

 • Onemocnění srdečního svalu: co to je?

  Pokud je srdeční sval nemocný a nefunguje správně, srdeční komory se již nezvládají dostatečně smršťovat a vysílat tak do oběhu dostatečné množství krve (a tím i kyslíku a živin). Nemoci srdečního svalu proto mohou vést ke zvýšení srdeční nedostatečnosti a v důsledku k problémům, jako jsou srdeční arytmie nebo náhlá srdeční smrt.

Doporučené zdroje

 • Rettův syndrom

  Zdroje věnované příčinám, projevům, průběhu, komplikacím a diagnostice Rettova syndromu. Nejsou opomenuty informace týkající se léčby, která se zaměřuje na příznaky onemocnění. Pozornost je dána také činnosti spolku Rett-Community či výchově a vzdělávání dětí s tímto syndromem.

  Přejít na externí zdroj
 • Praderův–Williho syndrom

  Zdroje věnované příčinám, příznakům, komplikacím, diagnostice a léčbě projevů Praderova-Williho syndromu. Dozvíte se, z jakého důvodu mají lidé s touto diagnózou neustálý hlad, proč je této skutečnosti potřeba věnovat zvláštní pozornost a také, že existuje sdružení Praderova-Williho syndromu.

  Přejít na externí zdroj