Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

Národní program v České republice byl zahájen již v roce 2000: screeningovou metodou tehdy byl prováděný jednou za dva roky. Od roku 2009 si mohli lidé starší 55 let zvolit jako primární screeningovou metodu , v roce 2020 byla věková hranice snížena na 50 let. má být prováděna jednou za deset let. Screening karcinomu doporučuje () a Rada Evropské unie. Systém pro sběr dat i monitorování jeho účinnosti jsou v souladu s mezinárodními doporučeními, které vydává Evropská komise.