Zhoubné nádory prsu

Zdroje věnované prevenci, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě rakoviny prsu a rekonstrukci prsu po celkové či částečné ablaci.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory prsu

Více v kategorii Nádorová onemocnění

Články na NZIP

 • Onko Unie, o.p.s.

  ONKO Unie, o.p.s. se od roku 2011 zaměřuje na pomoc pacientkám s onkogynekologickými onemocněními. Je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i dárců, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných žen v České republice.

 • Nezhoubné nádory prsu

  U mnoha žen se v průběhu jejich života objeví bulka v prsu. Nemusí se přitom nutně jednat o rakovinu prsu, neboť existuje i celá řada nezhoubných nádorů. I přesto, že většinou nepředstavují pro zdraví žádné riziko, ve většině případů se odstraňují. Obecně je třeba u každé bulky zjistit, zda je zhoubná či nezhoubná. Často nelze najít přesnou příčinu nezhoubného nádoru v prsu. Většinou je pravděpodobným spouštěčem hormonální nerovnováha, která je vyvolána například těhotenstvím, přechodem či procesy stárnutí. Důležitým faktorem se zdají být také dědičné dispozice.

 • Jak úspěšně začít a bez problémů dlouhodobě kojit

  Kojení je nesmírně prospěšné jak pro kojené dítě, tak pro kojící matku, pro rodinu i společnost. Podrobněji se přínosům kojení věnuje samostatný článek. Ale aby se podařilo kojení úspěšně začít, a aby v něm mohla matka bez problémů pokračovat tak dlouho, jak doporučují Světová zdravotnická organizace i Ministerstvo zdravotnictví České republiky a především tak dlouho, jak to bude vyhovovat jejímu dítěti, je potřeba dodržet několik důležitých zásad.

Doporučené zdroje

 • Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice (mamografický screening)

  Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice byl zahájen v září 2002. Od té doby byl program postupně doplněn systémem pro monitorování indikátorů kvality, který je založen na sběru a analýze dat ze všech screeningových a diagnostických vyšetření. Již dnes lze pozorovat významný dopad screeningového programu na epidemiologii karcinomu prsu v České republice. Ačkoli incidence onemocnění i nadále roste, čím dál větší podíl zhoubných nádorů je diagnostikován v méně pokročilých stadiích. Mortalita se stabilizovala a v poslední době dokonce vykazuje mírně klesající tendenci. Hodnoty časných indikátorů kvality se postupně zlepšují a z velké části splňují kritéria definovaná v evropských doporučeních.

  Přejít na externí zdroj
 • Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2018

  Dosud nejnovější výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu byly prezentovány v listopadu 2019 v Brně na 17. ročníku konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. V průběhu posledních dekád se v ČR podařilo zásadně snížit zátěž populace karcinomem prsu – přes nárůst incidence dochází k poklesu úmrtnosti, na čemž má významnou zásluhu časnější záchyt prostřednictvím screeningového programu. Dlouhodobě se zvyšuje podíl zhoubných nádorů prsu diagnostikovaných v klinickém stadiu I, kdy je relativní 5leté přežití takřka 100 %.

  Přejít na externí zdroj
 • Hodgkinův lymfom

  Zdroje věnované příznakům, diagnostice a léčbě Hodgkinovy nemoci (Hodgkinův lymfom). Dozvíte se, z čeho se skládá a k čemu slouží lymfatický systém, jakým způsobem funguje LYMFOM HELP a také najdete příběhy lidí, kterým byla diagnostikována tato nemoc.

  Přejít na externí zdroj