Zhoubné nádory plic

Zdroje věnované prevenci, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě rakoviny plic a průdušek. Najdete zde informace, které upozorňují na škodlivost kouření a možnost odvykání kouření pod lékařským dohledem.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory plic

Více v kategorii Nádorová onemocnění

Články na NZIP

Doporučené zdroje