Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice

Počínaje rokem 2008 byl oportunní systém postupně transformován do organizovaného Národního programu v České republice. V lednu 2008 byla definována síť akreditovaných laboratoří. Začátkem roku 2009 byl spuštěn systém sběru dat na IBA MU. Do konce roku 2011 již systém přijaly všechny akreditované laboratoře. V současné době je zaváděn informační systém pro monitorování mezinárodně doporučovaných indikátorů kvality.