Národní screeningové centrum

Národní screeningové centrum (NSC) je organizační jednotkou Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR () se samostatnou koordinační a řídící strukturou, jehož hlavním cílem je vybudování metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení v ČR. Posláním Národního screeningového centra je snížení () a () vážných onemocnění v České republice a zlepšení zdraví obyvatel.

Pokračujte na původní zdroj

Národní screeningové centrum