Zhoubné nádory mozku a míchy

Zdroje věnované rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě nádorů mozku a míchy. V příspěvcích je vysvětlen rozdíl mezi zhoubným a nezhoubným či primárním a sekundárním nádorem mozku. Pozornost je také zaměřena na nejčastější typy nádorů, které postihují centrální nervovou soustavu.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory mozku a míchy

Více v kategorii Nádorová onemocnění

Články na NZIP

  • Odstranění dělohy (hysterektomie)

    Odstranění dělohy (hysterektomie) může být prováděno při různých rakovinných onemocněních, předstupních rakoviny dělohy, resp. děložního čípku, jakož i nezhoubných onemocnění dělohy. Provádí se ale jen tehdy, když už neexistují žádné další možnosti léčby, resp. když se u těchto stavů dá očekávat horší výsledek léčby. Operujícímu gynekologovi jsou přitom k dispozici různé operační techniky. Odstranění dělohy může mít dalekosáhlé důsledky pro tělesné a duševní zdraví ženy. Rozhodnutí k této operaci je proto – mimo nouzové situace – vždy učiněno vždy společně lékařem a pacientem.

  • Organické duševní poruchy: co to je?

    Existuje řada duševních poruch podmíněných organicky. Patří mezi ně například delirium nebo demence. Organické duševní poruchy mají mezi lidmi často pověst nebezpečných onemocnění. Mozek je však schopen regenerace v mnohem větší míře, než se dříve předpokládalo, a v mnoha případech je možná alespoň částečná rehabilitace.

  • Varování před škodlivými následky kouření

    Dne 20. května 2016 nabyla ve všech členských státech EU účinnosti nová směrnice o tabákových výrobcích. Tato směrnice představuje významný úspěch pro oblast veřejného zdraví. Od kouření má odradit především mladé lidi. V rámci této směrnice musí být mj. na balení cigaret i jiných tabákových výrobků povinně umísťována nepřehlédnutelná kombinovaná zdravotní varování, která spotřebitele upozorní na rizika, jež jsou s kouřením spojená.

Doporučené zdroje