Zhoubné nádory mozku a míchy

Zdroje věnované rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě nádorů mozku a míchy. V příspěvcích je vysvětlen rozdíl mezi zhoubným a nezhoubným či primárním a sekundárním nádorem mozku. Pozornost je také zaměřena na nejčastější typy nádorů, které postihují centrální nervovou soustavu.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory mozku a míchy

Více v kategorii Nádorová onemocnění

Doporučené zdroje