Zhoubné nádory mozku a míchy

Zdroje věnované rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě nádorů mozku a míchy. V příspěvcích je vysvětlen rozdíl mezi zhoubným a nezhoubným či primárním a sekundárním nádorem mozku. Pozornost je také zaměřena na nejčastější typy nádorů, které postihují centrální nervovou soustavu.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory mozku a míchy

Více v kategorii Nádorová onemocnění

Články na NZIP

  • Organické duševní poruchy: co to je?

    Existuje řada duševních poruch podmíněných organicky. Patří mezi ně například delirium nebo demence. Organické duševní poruchy mají mezi lidmi často pověst nebezpečných onemocnění. Mozek je však schopen regenerace v mnohem větší míře, než se dříve předpokládalo, a v mnoha případech je možná alespoň částečná rehabilitace.

  • Kdy je čas zvážit konzilium paliativního specialisty?

    Je to začarovaný kruh. Z výzkumů [1] víme, že většina lidí očekává, že kdyby jim bylo něco závažného, rozhovor o diagnóze a prognóze začne lékař. Víme také, že většina lékařů naopak očekává, že kdyby jejich pacient chtěl znát informace o povaze a závažnosti svého onemocnění, bude se aktivně ptát. Kdy je potřeba zpozornět, a začít se lékaře ptát na další prognózu onemocnění?

Doporučené zdroje