Mozková mrtvice

Zdroje věnované prevenci, příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice, léčbě a následkům mrtvice. Najdete informace, jakým způsobem se postupuje a podává první pomoc v případě podezření na mrtvici. Také se dozvíte, jak probíhá rehabilitace po prodělané mrtvici.

Pokračujte na původní zdroj

Mozková mrtvice

Související témata:


Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

 • Cévní mozková příhoda: co to je?

  Cévní mozková příhoda vzniká následkem náhlého problému s krevním zásobením mozku. Výsledkem je, že nervové buňky (neurony) mozku nemají dostatek kyslíku ani živin a odumírají. Existuje několik mechanismů, které k této situaci mohou vést.

 • Akutní cévní mozková příhoda: co to je?

  Při CMP platí, že nic není v tuto chvíli tak důležité jako čas. Každá minuta oběhové poruchy v mozku nebo krvácení do mozku jej poškozuje. Čím dříve je zahájena léčba, tím vyšší má pacient šanci na přežití mrtvice a záchranu mozkových buněk, a tím i na co nejúčinnější prevenci vážného poškození mozku. Diagnostika a akutní léčba mrtvice proto vždy znamenají závod s časem. Nejzazším limitem pro optimální zahájení léčby jsou čtyři a půl hodiny od prvních známek ischemické cévní mozkové příhody.

 • Cévní mozková příhoda a deprese

  Po CMP se pacientovi i jeho příbuzným často náhle změní život, a to nejen v důsledku fyzických postižení. V některých případech se mění i psychika pacienta. Náhlá ztráta schopností, pocity bezmoci nebo nejistoty ohledně budoucnosti mohou vést ke vzniku deprese. U pacientů po CMP je navíc často obtížné zjistit, zda je člověk po cévní mozkové příhodě pouze skleslý, nebo zda se u něj již rozvinula deprese. V každém případě je potřeba s psychikou pacienta pracovat a depresím předcházet nebo – pokud se již vyvinuly – je léčit.

 • Cévní mozková příhoda: prevence

  Cévní mozková příhoda může postihnout prakticky kohokoli bez ohledu na věk. CMP totiž není příznakem stáří, jak se mnozí lidé domnívají. Ačkoli riziko se s věkem zvyšuje, nízký věk ještě neznamená, že člověka nemůže CMP postihnout. Roli hrají také dědičné faktory: zvýšené riziko CMP mají lidé, jejichž blízcí pokrevní příbuzní prodělali mozkovou mrtvici.

Doporučené zdroje

 • Parkinsonova nemoc

  Zdroje věnované příčinám, rizikovým faktorům, projevům, diagnostice a léčbě Parkinsonovy nemoci. Zjistíte, jakým způsobem je možné ovlivnit průběh nemoci a jaké terapeutické metody pomáhají zvládat toto onemocnění.

  Přejít na externí zdroj
 • Roztroušená skleróza

  Zdroje věnované příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy. Dozvíte se, jak žijí lidé, u kterých byla tato nemoc diagnostikovaná a také, že tato diagnóza nemusí nutně znamenat konec aktivního života.

  Přejít na externí zdroj
 • Syndrom karpálního tunelu

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě syndromu karpálního tunelu. Kde se nachází karpální tunel a jaká je jeho stavba? Kteří lidé tímto syndromem trpí, kdy je možné jej klasifikovat jako nemoc z povolání a jaký režim je doporučován po operaci karpálního tunelu? Nejen těmito otázkami se zabývají uvedené příspěvky.

  Přejít na externí zdroj
 • Narkolepsie

  Zdroje věnované popisu, příčinám, příznakům, diagnostice a léčbě narkolepsie. Dozvíte se, proč potřebuje člověk spát, zda je odpolední spánek prospěšný a jak by měl vypadat správný spánkový režim nebo na koho se obrátit v případě, že spíte nepřiměřeně dlouho. Informace o poruchách spánku naleznete v uvedených příspěvcích.

  Přejít na externí zdroj