Leukemie

Zdroje věnované vzniku, rizikovým faktorům, příznakům, průběhu, diagnostice a léčbě leukemie u dětských i dospělých pacientů. Najdete rovněž informace, které se týkají cílené léčby v hematologii a transplantace kostní dřeně.

Pokračujte na původní zdroj

Leukemie

Více v kategorii Nádorová onemocnění

Články na NZIP

  • Bipolární porucha: léčba

    Akutní léčba se zaměřuje na zmírnění depresivních a (hypo)manických příznaků. Cílem dlouhodobé léčby je omezení dalších symptomatických epizod, popř. zabránění těmto epizodám. Ve většině případů se kombinuje medikamentózní léčba s psychoterapií.

  • Úzkostné poruchy: léčba

    Léčba úzkostných poruch je založena na dvou hlavních pilířích, kterými jsou psychoterapie a medikamentózní léčba. Léky se nasazují především v případech středně těžké nebo těžké úzkostné poruchy. Pokud má porucha obzvláště těžký průběh, může být nutná i hospitalizace nebo rehabilitace.

  • Deprese: možnosti léčby a prevence recidivy

    Depresi člověk nemusí jen bezmocně přihlížet: existují různé možnosti léčby tohoto duševního onemocnění. V akutních případech může být nutná hospitalizace, někdy však může pomoci i pobyt v denním stacionáři nebo rehabilitační pobyt. V závislosti na situaci se léčba soustředí na zmírnění příznaků nebo na prevenci recidivy. K dalším cílům léčby se řadí zlepšení, udržení nebo znovuzapojení do společenského i pracovního života. Během léčby – a zvláště pak během akutní léčby – by měl lékař opakovaně vyhodnocovat, zda je stávající léčba pro pacienta vhodná nebo zda je potřeba ji upravit.

Doporučené zdroje