Leukemie

Zdroje věnované vzniku, rizikovým faktorům, příznakům, průběhu, diagnostice a léčbě leukemie u dětských i dospělých pacientů. Najdete rovněž informace, které se týkají cílené léčby v hematologii a transplantace kostní dřeně.

Pokračujte na původní zdroj

Leukemie

Více v kategorii Nádorová onemocnění

Doporučené zdroje