Ischemická choroba srdeční

Zdroje věnované popisu, prevenci, rizikovým faktorům, příčinám, projevům, diagnostice a léčbě ischemické choroby srdeční. Pozornost je zaměřena zejména na nejznámější formy této choroby, kterými jsou angina pectoris a infarkt myokardu.

Pokračujte na původní zdroj

Ischemická choroba srdeční

Více v kategorii Srdce, krevní oběh a cévy

Články na NZIP

  • Srdečně-cévní onemocnění: příčiny vzniku

    Okamžik, kdy se objeví oběhová porucha nebo jiné fyzické potíže, stejně jako jejich závažnost, závisí na mnoha rizikových faktorech. Strava přímo ovlivňuje rizikové faktory (nejen kardiovaskulárních) onemocnění, jako jsou poruchy metabolismu lipidů, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus 2. typu, obezita a zvýšená hladina homocysteinu. Strava má nepřímý účinek také na zánětlivé a srážlivé procesy v krvi, které při vzniku aterosklerózy, a tím i při rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, rovněž hrají významnou roli.

  • Klub bechtěreviků České republiky z.s.

    Spolek je volným a dobrovolným sdružením zdravotně postižených občanů Bechtěrevovou chorobou (diagnóza ankylozující spondylitida), rodinných příslušníků a všech příznivců a zájemců o zlepšení životních podmínek takto zdravotně postižených občanů.

  • Novorozenecký screening

    Novorozenecký screening je aktivní a celoplošné (celostátní) vyhledávání chorob v jejich časném, preklinickém stadiu tak, aby se tyto choroby diagnostikovaly a léčily dříve, než se stačí projevit a způsobit dítěti nevratné poškození zdraví. Je založen na analýze suché kapky krve na filtračním papírku, tzv. novorozenecké screeningové kartičce. Krev se odebírá za definovaných podmínek všem novorozencům narozeným na území České republiky.

Doporučené zdroje