Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Zdroje věnované prevenci, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě hypertenze, zdravotním rizikům, ke kterým vede vysoký krevní tlak a měření krevního tlaku v domácím prostředí.

Pokračujte na původní zdroj

Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Více v kategorii Srdce, krevní oběh a cévy

Články na NZIP

 • Obezita a vysoký krevní tlak (hypertenze)

  Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je onemocněním, které zná každý. V dospělé populaci má zhruba ¼ lidí vysoký krevní tlak. Rozdíl mezi obézními a štíhlými je na první pohled patrný. Zatímco ve skupině obézních je cca 45 % hypertoniků, u štíhlých se procentuální hodnota pohybuje těsně pod hranící 10 %. Vysoký krevní tlak je také součástí tzv. metabolického syndromu, spolu s cukrovkou, obezitou a zvýšenou hladinou tuků.

 • Vysoký krevní tlak (hypertenze): léčba

  Při jakékoli hypertenzi by měla základní terapii představovat opatření ke zlepšení životního stylu. U čtvrtiny postižených s mírnou hypertenzí jsou tato opatření sama o sobě dostatečná k tomu, aby se krevní tlak normalizoval. U všech ostatních forem je nicméně nutná i medikamentózní léčba. K nejdůležitějším pilířům změny životního stylu pak patří snížení tělesné hmotnosti, redukce stresu, dostatek pohybu, správná výživa a omezení užívání látek, jako jsou alkohol či nikotin (nebo ještě lépe úplné skoncování s těmito návyky).

 • Pohybová aktivita při onemocnění ledvin

  Postižení ledvin je poměrně časté, zvláště u diabetiků nebo pacientů s vyšším stupněm obezity a vysokým krevním tlakem. Není výjimkou, že se objeví již velmi brzy po diagnóze cukrovky. Onemocnění je zpočátku bezpříznakové, charakteristické jen zvýšenou hodnotu tzv. dusíkatých metabolitů (močovina a kreatinin) a přítomnosti bílkoviny v moči. Nicméně už v tomto stádiu je potřeba uzpůsobit nejen dietu ale i pohybovou aktivitu. Velkou chybou však je nehýbat se z obavy zhoršení postižení ledvin.

 • Vysoký krevní tlak (hypertenze): co to je?

  Tlak, pod kterým krev protéká tepnami, se nazývá arteriální tlak. Jeho úroveň závisí na síle srdce, odporu v cévách (tzv. periferní odpor), pružnosti cév a na regulačních systémech těla. Dlouhodobé zvýšení tohoto krevního tlaku, které může vést mimo jiné k poškození cév, se v odborné terminologii označuje jako hypertenze nebo arteriální hypertenze.

Doporučené zdroje