Artróza

Zdroje věnované prevenci, příčinám, příznakům, diagnostice a léčbě artrózy. Najdete zde praktické rady, jak žít s artrózou a informace, které se týkají umělé náhrady poškozeného kloubu.

Pokračujte na původní zdroj

Artróza

Více v kategorii Kosti, klouby, svaly, šlachy

Články na NZIP

  • Jízda na kole

    Jízda na kole je obvykle doporučována jako aktivita pro obézní pacienty, diabetiky a další pacienty například s onemocněním srdce. Je to dáno tím, že pokud jedete po rovině, nemusí být tato aktivita náročná, protože pracuje pouze dolní polovina těla. Zatížení kardiovaskulárního aparátu je menší než např. při chůzi nordic walking. 

  • Dieta u kloubních onemocnění – úvod

    Význam diety u kloubních onemocnění je spíše přeceňován. Významná je pouze u dny (viz článek Dieta u dny a hyperurikemie). Artrózy mohou být například výraznější u pacientů v malnutrici (podvýživě). Prevencí a snad i léčbou artróz může být bílkovinná strava, ale její efekt na ústup artrotických obtíží je malý.

  • Nordic walking

    Nordic walking neboli severská chůze je poměrně moderní, typická aerobní aktivita, efektivnější než samotná chůze. Výhodou proti normální chůzi je mírné odlehčení nosných kloubů (např. při artróze) o hmotnost horních končetin, narovnání trupu při chůzi a vylepšení techniky dýchání.

Doporučené zdroje