Bechtěrevova nemoc

Zdroje věnované popisu, projevům, komplikacím, diagnostice a léčbě Bechtěrevovy nemoci. Zjistíte, z jakého důvodu je při tomto onemocnění kladen důraz na včasnou rehabilitaci, pravidelné cvičení a které sestavy cviků mohou pozitivně ovlivnit průběh nemoci.

Pokračujte na původní zdroj

Bechtěrevova nemoc

Více v kategorii Kosti, klouby, svaly, šlachy

Články na NZIP

  • Nemoci z povolání: historie a současnost

    V roce 1700 vydal Dr. Ramazzini svou nejslavnější knihu De Morbis Artificum Diatriba (Pojednání o nemocech pracovníků), první komplexní pojednání o nemocech z povolání. Podrobně popsal zdravotní rizika dráždivých chemikálií, prachu, kovů a dalších abrazivních látek, s nimiž se pracovníci setkali v 52 profesích, a nemoci pracovníků ve 40 různých profesích.

  • Registr nemocí z povolání

    Výskyt a složení nemocí z povolání se od roku 1991 sleduje v Národním registru nemocí z povolání (dále jen „registr“) [1], který je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Do registru se hlásí každý případ uznané i ukončené nemoci z povolání, a to podle vyhlášky č. 373/2016 Sb. [2]

Doporučené zdroje