Faktury resortu zdravotnictví - seznam faktur

Klíčová slova: Finance Faktury
Seznam jednotlivých faktur organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví zapojených do projektu zveřejňování faktur na adrese https://faktury.mzcr.cz/
Periodicita aktualizace neznámý
Související území Česká republika
Kontakt
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

XML
Faktury resortu zdravotnictví - seznam faktur
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje